1.18 Yhtiökokous 2020

Fingrid Oyj:n yhtiökokous on suunniteltu pidettäväksi 20. maaliskuuta 2020 Helsingissä. 

Helsingissä 27.2.2020
Fingrid Oyj
Hallitus