1.4 Asiakkaat

Fingrid tarjoaa asiakkailleen eli sähköyhtiöille, sähköä käyttävälle teollisuudelle ja sähkömarkkinatoimijoille kantaverkko- ja sähkömarkkinapalveluita. Yhtiön toiminta perustuu pitkälti lakisääteisten tehtävien toteuttamiseen ja ne hoidetaan asiakaslähtöisesti, tasapuolisesti ja yhtäläisin ehdoin. 

Syksyllä 2019 toteutetun asiakastutkimuksen mukaan asiakkaiden tyytyväisyys Fingridiin on pysynyt edellisvuotta vastaavalla hyvällä tasolla. Yli puolet asiakkaista arvioi yhtiön toiminnan parantuneen viimeisen vuoden aikana. Tutkimuksen mukaan asiakkaat pitävät Fingridiä avoimena ja yhteistyökykyisenä toimijana, joka toimii koko yhteiskunnan hyväksi ja kohtelee asiakkaita tasapuolisesti. Yhtiön saama Net Promoter Scoren (NPS) -arvo oli 36, mikä on hyvä tulos luonnolliselle monopolille. 

Kantaverkkoyhtiöiden eurooppalaisen yhteistyöjärjestö ENTSO-E:n vuoden 2019 selvityksen mukaan sähkön siirtäminen Suomen kantaverkossa on kolmanneksi edullisinta Euroopassa, kun verrataan vastaavan laajuisiin kantaverkkoihin. Mukana vertailussa oli 36 maata. Vuonna 2020 kantaverkkomaksut pidetään edellisvuoden tasolla. 

Katsausvuoden aikana Fingridin palvelut määriteltiin uudelleen ja ne ryhmiteltiin suuremmiksi kokonaisuuksiksi. Palvelut muodostuvat jatkossa pääpalveluista, joita ovat kantaverkkopalvelut ja sähkömarkkinapalvelut. 

Asiakaspalvelukehitystyön tuloksena toukokuussa 2019 Fingrid avasi asiakkailleen Oma Fingrid -sähköisen palveluportaalin. Oma Fingridissä voi tarkastella muun muassa sähkönsiirron mittaus-, laskutus- ja loissähkötietoja sekä häiriö- ja siirtokeskeytystietoja. Palvelun kautta voi päivittää ja ilmoittaa erilaisia asiakastietoja.