1.9 Hallitus ja ylin johto

Fingrid Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 21.3.2019 Helsingissä. Hallituksen jäsenet vuonna 2019 olivat; Juhani Järvi (pj.), Päivi Nerg (varapj.), Anu Hämäläinen, Sanna Syri ja Esko Torsti. 

Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin tilintarkastuyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy. Yhtiön päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Heikki Lassila. 

Hallituksella on kaksi valiokuntaa: tarkastusvaliokunta ja palkitsemisvaliokunta. 

Tarkastusvaliokunnan jäsenet olivat Anu Hämäläinen (pj. 21.3.2019 alkaen), Juhani Järvi, Sanna Syri (21.3.2019 alkaen) ja Esko Torsti (pj.) (21.3.2019 saakka). 

Palkitsemisvaliokunnan jäsenet olivat Juhani Järvi (pj.), Päivi Nerg, Sanna Syri (21.3.2019 saakka) ja Esko Torsti (21.3.2019 alkaen). 

Yhtiön toimitusjohtaja on Jukka Ruusunen. Yhtiöllä on johtoryhmä, joka tukee toimitusjohtajaa yhtiön johtamisessa ja päätöksenteossa.

Hallinnointikoodin mukainen selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmistä on annettu erillisenä. Selvitys ja muut hallinnointikoodin edellyttämät tiedot ovat luettavissa myös yhtiön internetsivuilta, www.fingrid.fi.