2 Tunnusluvut

KONSERNIN TUNNUSLUVUT
    2019 2018 2017 2016 2015
    IFRS IFRS IFRS IFRS IFRS
Toiminnan laajuus            
Liikevaihto milj.€ 789,4 852,8 672,0 586,1 600,2
             
Investoinnit, brutto milj.€ 135,6 92,7 111,1 146,7 147,5
– liikevaihdosta % 17,2 10,9 16,5 25,0 24,6
             
Tutkimus- ja kehitystoiminnan menot milj.€ 3,4 3,6 2,6 2,4 1,8
– liikevaihdosta % 0,4 0,4 0,4 0,4 0,3
             
Henkilöstö keskimäärin   384 376 352 336 319
Henkilöstö tilikauden lopussa   380 380 355 334 315
             
Palkat ja palkkiot yhteensä milj.€ 22,3 26,5 24,2 22,7 21,3
             
Kannattavuus            
Liikevoitto milj.€ 115,5 241,6 184,8 192,0 162,6
– liikevaihdosta % 14,6 28,3 27,5 32,8 27,1
             
Voitto ennen veroja milj.€ 105,8 229,0 163,7 173,9 129,3
– liikevaihdosta % 13,4 26,9 24,4 29,7 21,5
             
Sijoitetun pääoman tuotto % 6,4 13,2 10,0 10,4 8,7
Oman pääoman tuotto % 11,6 23,3 16,7 18,8 15,0
             
Rahoitus ja taloudellinen asema            
Omavaraisuusaste % 32,0 36,6 37,8 36,4 33,5
Korolliset nettolainat milj.€ 1 037,2 974,3 998,9 1028,0 1026,9
Nettovelkaantuminen   1,5 1,3 1,3 1,3 1,4
             
Osakekohtaiset tunnusluvut            
Tulos/osake 25 452,5 55 106,3 39 350,8 41 706,1 31 150,8
Osinko/A-osake 58 500,00* 67 650,00* 68 470,00 37 536,09 33 686,24
Osinko/B-osake 21 400,00* 24 750,00* 25 050,00 16 038,49 16 038,49
             
Osinko/tulos A-osake % 229,8 122,8 174,0 90,0 108,1
Osinko/tulos B-osake % 84,1 44,9 63,7 38,5 51,5
Oma pääoma/osake 206 213 232 310 240 017 230 301 213 822
             
Osakkeiden lukumäärä 31.12.            
A-sarjan osakkeet kpl 2 078 2 078 2 078 2 078 2 078
B-sarjan osakkeet kpl 1 247 1 247 1 247 1 247 1 247
Yhteensä kpl 3 325 3 325 3 325 3 325 3 325
             

TUNNUSLUKUJEN LASKENTAPERIAATTEET

Sijoitetun pääoman tuotto, %

=

voitto ennen veroja + korko- ja muut rahoituskulut

x 100

taseen loppusumma - korottomat velat (keskimäärin vuoden aikana)

Oman pääoman tuotto, %

=

tilikauden voitto

x 100

oma pääoma (keskimäärin vuoden aikana)

Omavaraisuusaste, %

=

oma pääoma

x 100

taseen loppusumma - saadut ennakot

Tulos/osake, €

=

tilikauden voitto

 

osakkeiden keskimääräinen lukumäärä

Osinko/osake, €  

=

tilikauden osinko

 

osakkeiden keskimääräinen lukumäärä

Osinko/tulos, %  

=

osinko

x 100

tulos

Oma pääoma/osake, €

=

oma pääoma

 

osakkeiden lukumäärä tilinpäätöspäivänä

Korolliset nettolainat, €

=

korolliset lainat - rahoitus- ja rahavarat

 

 

 

 

 

Nettovelkaantuminen

=

korolliset lainat - rahoitus- ja rahavarat

 

oma pääoma