3.3 Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista

Emoyrityksen omistajille kuuluva oma pääoma, 1 000 €     
  Osakepääoma Ylikurssirahasto Muuntoerot Kertyneet voittovarat Oma pääoma yhteensä
31.12.2017 55 922 55 922 -888 687 100 798 057
Laskentakäytännön muutoksen vaikutus (IFRS 15)       -35 146 -35 146
1.1.2018 55 922 55 922 -888 651 954 762 912
Tilikauden laaja tulos          
Tilikauden voitto tai tappio       183 228 183 228
Muut laajan tuloksen erät          
Muuntoerot     -193   -193
Muut laajan tuloksen erät yhteensä verovaikutuksella oikaistuna     -193   -193
Laaja tulos     -193 183 228 183 036
Liiketoimet omistajien kanssa          
Osinko vuodelta 2017        -173 518  -173 518
31.12.2018 55 922 55 922 -1 080 661 665 772 429
           
1.1.2019 55 922 55 922 -1 080 661 665 772 429
Tilikauden laaja tulos          
Tilikauden voitto tai tappio        84 630  84 630
Muut laajan tuloksen erät          
Muuntoerot     40   40
Muut laajan tuloksen erät yhteensä verovaikutuksella oikaistuna     40   40
Laaja tulos     40 84 630 84 670
Liiketoimet omistajien kanssa          
Osinko vuodelta 2018        -171 440  -171 440
31.12.2019 55 922 55 922 -1 040 574 854 685 659