4 Kantaverkkotoiminnan esikuva (IFRS)

  • Tässä luvussa kerrotaan ensin yleiset tiedot konsernista sekä konsernitilinpäätöksen yleiset laadintaperiaatteet.

  • Luvussa keskitytään kuvaamaan sitä, kuinka Fingridin liikevaihto ja tulos syntyvät ja kuinka ne ovat yhteydessä sääntelyn mukaiseen tuottoon. Sääntelyn vaikutus näkyy Fingridin jokapäiväisessä toiminnassa ja tuottojen keräämisessä.

  • Luvussa kuvataan samalla operatiiviset saamiset sekä velat, ja näihin liittyvien riskien hallinta.

  • Henkilöstö on Fingridin tärkein voimavara, ja siksi henkilöstöön liittyvät tiedot on sisällytetty tähän lukuun. 

  • Fingrid on merkittävä veronmaksaja, eikä yhtiö käytä verosuunnittelua. Verojen liitetieto on tämän luvun lopussa kohdassa 4.9.