6.1 Pääoman hallinta

Yhtiö hallinnoi pääomana taseen osoittamaa omaa pääomaa sekä lainoja. Yhtiön kirjanpidon osoittama tase on pienempi kuin Energiaviraston sääntelyn mukaisesti esitetty tase, jossa verkko-omaisuus on arvostettu sääntelyn mukaiseen nykykäyttöarvoon. Yhtiön lainat esitetään kirjanpitoarvoilla myös sääntelyn mukaisessa taseessa. Kirjanpidon mukaisen taseen oma pääoma on pienempi kuin sääntelyn mukaisen taseen oma pääoma, joka tasapainottaa verkko-omaisuuden kirjanpitoarvon ja sääntelyn mukaisen nykykäyttöarvon erotuksen. Fingridin pääoman hallinnan ja verkko-omaisuuden hallinnan ensisijainen tavoite on varmistaa yhtiön kyky jatkuvaan liiketoimintaan, arvon säilyminen sekä nopea toipuminen mahdollisista erityistilanteista. Keskeistä on ylläpitää ihanteellista pääomarakennetta niin, että yhtiön luottoluokitus säilyy vahvana, pääomakustannukset kohtuullisina ja omistajille voidaan jakaa osinkoa.

Yhtiön tavoitteena on säilyttää yhtiön luottoluokitus vähintään tasolla 'A-'. Yhtiö ei ole asettanut yksittäisiä tunnuslukutavoitteita kirjanpidon tai sääntelyn mukaisen taseen pääoman hallintaan vaan seuraa ja ohjaa kokonaisuutta jolle luottoluokitukset ja niiden taustalla olevat riskianalyysit ja muut parametrit luovat pohjan.

Yhtiön luottoluokitus säilyi korkeana vuonna 2019. Tämä heijastaa yhtiön vahvaa kokonaistaloudellista tilannetta ja velanhoitokykyä. Fingridillä on luokituspalvelusopimukset S&P Global (S&P) ja Fitch Ratings (Fitch):n kanssa. Voimassa olevat luottoluokitukset säilyivät korkeina ja olivat 31.12.2019:

  • S&P:n vakuudettoman seniorivelan luokitus ja pitkäaikainen yritysluokitus tasolla 'AA-' ja lyhytaikainen yritysluokitus tasolla 'A-1+', näkymät vakaat.
  • Fitch:n vakuudettoman seniorivelan luokitus tasolla ’A+’, pitkäaikainen yritysluokitus tasolla ’A’ ja lyhytaikainen yritysluokitus ’F1’, näkymät vakaat. Fitch Ratings laski 28.1.2019 Fingrid Oyj:n pitkäaikaisen yritysluokituksen tasolle 'A' tasolta 'A+' ja vakuudettoman seniorivelan luokituksen tasolle 'A+' tasolta 'AA-'. Fitch myös vahvisti lyhytaikaisen yritysluokituksen 'F1'. Luokitusten näkymät ovat vakaat. Luokitus on edelleen paras, jonka Fitch on myöntänyt säännellylle verkkoyhtiölle Euroopassa.