8 Emoyhtiön tilinpäätös (FAS)

8.1 Emoyhtiön tuloslaskelma

8.1 Emoyhtiön tuloslaskelma
    1-12/2019 1-12/2018
  Liitetieto
LIIKEVAIHTO 2 786 172 778,25 844 636 947,00
Liiketoiminnan muut tuotot 3 4 318 646,92 10 800 562,63
Materiaalit ja palvelut 4 -477 603 454,67 -469 156 712,93
Henkilöstökulut 5 -26 552 187,13 -30 987 690,53
Poistot ja arvonalentumiset 6 -98 240 304,08 -102 385 166,51
Liiketoiminnan muut kulut 7,8 -39 681 552,93 -43 367 646,31
       
LIIKEVOITTO   148 413 926,36 209 540 293,35
Rahoitustuotot ja -kulut 9 -13 610 843,06 -16 519 817,38
       
VOITTO ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA   134 803 083,30 193 020 475,97
Tilinpäätössiirrot      
Poistoeron muutos   50 000 000,00 50 000 000,00
Tuloverot 10 -36 742 360,46 -48 450 162,82
TILIKAUDEN VOITTO   148 060 722,8 194 570 313,15