9 Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen allekirjoittaneet

Helsingissä 27. helmikuuta 2020

 
Juhani Järvi
puheenjohtaja

Päivi Nerg
varapuheenjohtaja

Sanna Syri Esko Torsti
Anu Hämäläinen Jukka Ruusunen
toimitusjohtaja

Tilinpäätösmerkintä

Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu kertomus.

Helsingissä 27. helmikuuta 2020

PricewaterhouseCoopers Oy
Tilintarkastusyhteisö

Heikki Lassila, KHT