Liiketoiminta

Fingridin asiakkaita ovat sähkön suurkuluttajat, sähköntuottajat, muut sähkömarkkinatoimijat ja jakeluverkkoyhtiöt. Fingrid tarjoaa asiakkailleen kantaverkkopalveluita ja sähkömarkkinapalveluita.

Lue lisää

Liiketoiminta

Fingridin asiakkaita ovat sähkön suurkuluttajat, sähköntuottajat, muut sähkömarkkinatoimijat ja jakeluverkkoyhtiöt. Fingrid tarjoaa asiakkailleen kantaverkkopalveluita ja sähkömarkkinapalveluita.

Lue lisää

Liiketoiminta

Quotation

Energia-ala on uuden edessä. Fingrid panostaakin merkittävästi tutkimukseen ja kehitykseen uusien ratkaisujen löytämiseksi.

Liiketoiminta

Fingridin lakisääteinen tehtävä on huolehtia siitä, että Suomi saa sähköä häiriöttä. Yhtiön toimintaa, hinnoittelun kohtuullisuutta ja taloudellista tulosta sääntelee ja valvoo Energiavirasto.

8 %

Siirtohintojen alennus vuonna 2019


3. edullisin

hinnoittelu Euroopassa


789,4 M€

liikevaihto vuonna 2019


135,59 M€

investoinnit Suomeen vuonna 2019