Investointipäätökset ja suunnitellut investoinnit

Tänä vuonna yleissuunnitteluvaiheessa on viisi tulevaa voimajohtohanketta. Hankkeet etenevät rakennusvaiheeseen seuraavina vuosina kantaverkon kehittämissuunnitelman mukaisesti.

Kunnonhallinta digitalisoituu – IoT-ratkaisut käyttöön: automaattista kunnonhallintaa ja tiedonsiirtoa yhä enemmän

Vuoden 2019 aikana varustimme yhdeksän sähköasemaa Iot –antureilla. Uusien IoT-ratkaisujen avulla voimme uudella tavalla ennakoida vikojen kehittymisen seurantaa ja näin parantaa näkyvyyttä laitteiden ja omaisuuden kuntoon. Tekniikka vähentää kunnossapitotöitä ja vioista aiheutuvia keskeytyshaittoja sekä kohdentaa kunnossapitotyöt tarkemmin tarveperusteisesti. Näin pystymme parantamaan kustannustehokkuutta. Visiona on varustaa kaikki sähköasemat IoT-antureilla sekä hyödyntää samaa teknologiaa myös voimajohdoilla.

Verkon lentokuvaushanke käynnistettiin

Aloitimme katsausvuoden aikana kantaverkon lentokuvaushankkeen. Sen aikana kuvaamme ja laserkeilaamme kaikki Fingridin voimajohdot. Kuvauksesta saatavaa aineistoa hyödynnämme laaja-alaisesti aina verkon dokumentoinnista voimajohtojen reunavyöhykkeiden puuston tarkkaan analyysiin. Tarkkojen tietojen avulla voimme suunnitella ja toteuttaa tarvittavat toimenpiteet entistä tehokkaammin ja turvallisemmin. Kuvauksissa muodostuvaa laajaa kuva-aineistoa hyödynnämme hankkeessa, jossa kehitetään voimajohtojen kunnossapitotarpeiden automaattista havaitsemista kuvantunnistuksella.

Kunnossapidon oppimisympäristö rakentuu Tampereelle

Kantaverkon ja siirtoverkkojen rakentajat ja kunnossapitäjät ovat varsin pieni ammattiryhmä, jonka seurauksena rakentajille ja kunnossapitäjille suunnatun ammatillisen koulutuksen tarjonta on niukkaa. Alan koulutusmahdollisuuksien kehittämiseksi olemme aloittaneet yhteistyön Tampereen Aikuiskoulutuskeskuksen (TAKK), urakoitsijoiden sekä verkonhaltijoiden kanssa. Yhteistyön tuloksena Tampereen Nirvaan rakentuu 110 kilovoltin sähköasemasta ja kahdesta voimajohdosta koostuva jännitteetön oppimisympäristö, joka on urakoitsijoiden, verkonhaltijoiden ja oppilaitosten käytettävissä syksystä 2020 alkaen.