Työturvallisuus

Kantaverkon ja sen parissa työskentelevien turvallisuus on meille ykkösasia. Selkeä tavoitteemme on, että Fingridin työmailta jokainen lähtee työpäivänsä päätteeksi terveenä ja vahingoittumattomana kotiin. Kehitämme jatkuvasti yhä turvallisempia työskentelytapoja, työmenetelmiä ja työturvallisuutta lisäävää ohjeistusta yhteistyössä palvelutoimittajiemme kanssa. Fingridin omalle henkilöstölle sattuneiden työtapaturmien lukumäärä pysyi viime vuosien tapaan alhaisena.

Fingridin pitkäaikaisena tavoitteena on ollut työturvallisuuskulttuurin parantaminen ja sen myötä nolla tapaturmaa -tavoitteen täyttyminen. Yhtiön omalle henkilökunnalle ei sattunut toimintavuonnakaan yhtään poissaoloon johtanutta työpaikkatapaturmaa 0 (0). Palvelutoimittajille sattui 7 (4) poissaoloon johtanutta työpaikkatapaturmaa. Poissaoloon johtaneista työpaikkatapaturmista yksi aiheutti yli 30 päivän sairauspoissaolon ja se luokitettiin vakavaksi. Lisäksi yksi työpaikkatapaturma luokitettiin vakavaksi, koska se aiheutti pysyvän haitan palvelutoimittajan työntekijälle. Palvelutoimittajien ja Fingridin henkilökunnan yhdistetty työtapaturmataajuus nousi edellisvuodesta ja oli 5,5 (3,2)/miljoonaa työtuntia.

Fingridin työturvallisuuden kehityshankkeessa muun muassa järjestettiin:

  • turvallisuushavaintokampanja ja työturvallisuusseminaari
  • päivitettiin turvallisuusjohtamisjärjestelmää
  • päivitettiin turvallisuutta koskevat sopimusehdot
  • kehitettiin turvallisia työtapoja ja työturvallisuusraportointia
  • julkaistiin kaksi Turvallisilla linjoilla -lehteä

Kuva: Työtapaturmataajuus ja työpaikkatapaturmat

Lähes 600 ennakoivaa havaintoa turvallisuuden parantamiseksi

Lähes 600 ennakoivaa havaintoa turvallisuuden parantamiseksi

Työturvallisuuden tason kehitystä Fingridin työmailla seurataan ennakoivilla mittareilla, jotka mittaavat työturvallisuuden eteen tehtyä työtä. Turvallisuushavaintojen avulla saamme tietoa piilevistä vaaratekijöistä ja mahdollisuuden osallistaa kaikki työturvallisuuden kehittämiseen. Vuonna 2019 Fingridin työmailla tehtiin melkein 600 turvallisuushavaintoa.