Varavoima turvaa häiriötilanteessa

Omistamme kymmenen varavoimalaitosta, jotka omalta osaltaan varmistavat asiakkaille ja yhteiskunnalle varman sähkön. Käynnistämme varavoimalaitoksia harvoin, mutta ylläpidämme valmiutta joka hetki. Kun käynnistystarve tulee, Fingridillä on jatkuvasti noin 1 000 megawattia tehoa ”napin takana” 15 minuutin valmiudessa.

Käytämme varavoimalaitoksia vain sähköjärjestelmän suuremmissa häiriötilanteissa, esimerkiksi silloin, kun iso voimalaitos ei jostain syystä pysty syöttämään sähköä kantaverkkoon. Varavoimalaitoksia ei käytetä kaupalliseen sähköntuotantoon. Ylläpidämme ja kehitämme varavoimalaitoksia myös epätodennäköisen, mutta mahdollisen suurhäiriön varalta. Lisäksi kehitämme varavoimalaitoksia sähköjärjestelmässä syntyvän ”loistehon” kompensointiin.

Ylläpidämme varavoimalaitoksilla nykyaikaista turvallisuustasoa. Vuonna 2019 vuorossa oli Naantalin varavoimalaitoksen perusparannusprojektin toteutus, jonka pääasi­­allisena tarkoituksena oli parantaa ympäristö- ja paloturvallisuutta. Projektissa uusimme muun muassa polttoöljy- ja sammutusjärjestelmät. 2019 aloitimme myös Vanajan varavoimalaitoksen perusparannusprojektin suunnittelun.