Toimintaympäristö ja strategia

Perustehtävämme on turvata asiakkaille ja yhteiskunnalle varma sähkönsaanti. Muovaamme tulevaisuuden puhdasta ja markkinaehtoista sähköjärjestelmää.

Lue lisää

99,9998 %
Sähkön siirron toimitusvarmuus

Toimintaympäristö ja strategia

Perustehtävämme on turvata asiakkaille ja yhteiskunnalle varma sähkönsaanti. Muovaamme tulevaisuuden puhdasta ja markkinaehtoista sähköjärjestelmää.

Lue lisää

Toimintaympäristö ja strategia

Toimintaympäristö ja strategia

Tulevaisuuden puhtaan sähköjärjestelmän perustan muodostavat ydinvoima, vesivoima, tuulivoima ja aurinkovoima. Sähköä tuotetaan aiempaa hajautetummin ja tuotetut määrät sekä tuotantoajankohdat riippuvat sääoloista. Yhteiskunta sähköistyy, kun sähkön avulla vähennetään liikenteen ja lämmityksen päästöjä.

2019

Suomen uusi hallitusohjelma määritti raamit energia-alan kehitystavoitteille


1.

Tärkein tehtävämme ilmastonmuutoksen torjunnassa on luoda alusta puhtaalle sähköjärjestelmälle


4 megatrendiä

Ilmastonmuutos ja energiajärjestelmän murros, energiaturvallisuus ja sähköriippuvuus, globalisaatio ja vastuullisuus sekä digitalisaatio