Arvonluonti

Fingrid luo liiketoiminnallaan merkittävää yhteistä arvoa niin asiakkailleen, henkilöstölleen, omistajilleen kuin koko suomalaiselle yhteiskunnalle. Fingridin luoma arvo vuonna 2019 on kuvattu alla.

Jokaiselle suomalaiselle työmme ja luotettavan sähköinfrastruktuurin arvo näkyy joka hetki pistorasiasta varmasti saatavana sähkönä, mikä ei ole kaikkialla maailmassa itsestään selvää. Arvomme yhteiskunnalle näkyy Suomen kilpailukyvyssä, kun pidämme kantaverkkohinnoittelun edullisena ja vakaana.

Luomme arvoa myös ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi rakentamalla puhtaan sähkön tarvitseman vahvan kantaverkon ja toimivat sähkömarkkinat. Toimintamme epäsuora myönteinen ilmastokädenjälki on huomattavan suuri, kun huomioidaan hiilioksidipäästöt, jotka voidaan välttää kantaverkkoon kytketyllä puhtaalla energialla, mistä kerromme kohdassa Ympäristö.

Vuodelta 2019 maksamme valtiolle ja kunnille 35 miljoonaa euroa yhteisöveroa, joka palautuu takaisin suomalaisen yhteiskunnan hyvinvoinnin rakentamiseen. Oman henkilöstömme lisäksi arvomme välittyy lukuisissa hankkeissamme työllistyville palvelutoimittajille.

Kuva: Fingridin luoma arvo vuonna 2019