Fingrid lyhyesti

Fingrid Oyj on suomalaisten kantaverkkoyhtiö. Meidät omistavat Suomen valtio ja suomalaiset eläkeyhtiöt. Tehtävämme on turvata yhteiskunnassamme varma sähkö kaikissa tilanteissa sekä edistää puhdasta, markkinaehtoista sähköjärjestelmää.

Varma sähkö turvataan siirtämällä sähköä kantaverkossa eli korkeajännitteisessä verkossa tuotantolaitoksilta teollisuudelle ja sähköyhtiöille, jotka siirtävät sähkön edelleen koteihin. Maanlaajuinen kantaverkko on sähkönsiirron runkoverkko, johon ovat liittyneet suuret sähköntuottajat, runsaasti sähköä kuluttavat tehtaat sekä sähkön jakeluverkot.

Fingrid huolehtii siitä, että Suomi saa sähköä häiriöttä. Sähköä ei voi varastoida, ja siksi sähkön tuotannon ja kulutuksen on oltava jatkuvasti tasapainossa. Yhtiömme lakisääteinen tehtävä on pitää tästä huolta vuorokauden ympäri.

Suomi on osa yhteispohjoismaista sähköjärjestelmää, minkä vuoksi muutokset naapurimaidemme tuotannossa ja kulutuksessa vaikuttavat myös meihin. Sähköä virtaa jatkuvasti maasta toiseen, ja Suomikin on kytkeytynyt Keski-Euroopan sähköjärjestelmään sähkönsiirtoyhteyksin. Suomesta on siirtoyhteydet myös Venäjälle ja Viroon. Rajasiirtoyhteyksillä voimme varmistaa sähkön käyttövarmuuden kovimmillakin pakkasilla. Toisaalta riittävät siirtoyhteydet turvaavat parhaiten markkinoiden toiminnan.

Avainlukuja:

  • Yhtiö on perustettu 29.11.1996 ja sen operatiivinen toiminta alkoi 1.9.1997.
  • Kantaverkkoon kuuluu noin 14 100 kilometriä 400, 220 ja 110 kilovoltin voimajohtoja, 115 sähköasemaa, 3 HVDC-asemaa ja 10 omaa varavoimalaitosta.
  • Fingridin omistajia ovat Suomen valtio suoraan, Huoltovarmuuskeskus, Aino Holdingyhtiö Ky, Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen ja muut kotimaiset institutionaaliset sijoittajat.
  • Liikevaihto on 789,4 (852,8) miljoonaa euroa.
  • Taseen loppusumma on 2,1 (2,1) miljardia euroa.
  • Korkeat luottoluokitukset: ’AA-’ S&P ja ’A’ Fitch Ratings
  • Fingridillä oli henkilöstöä vuoden lopussa 380 (380), joista vakinaisessa työsuhteessa 338 (327).

Kuva: Fingridin rooli sähköjärjestelmässä