Olennaisten asioiden tunnistaminen

Olemme tunnistaneet Fingridin liiketoiminnalle ja yritysvastuulle olennaiset asiat ja varmistaneet niille riittävät johtamiskäytännöt, tavoitteet ja mittarit. Meille tärkeimmät eli olennaisimmat asiat on esitetty kohdassa Yritysvastuu. Arvioimme vuosittain olennaisuusanalyysin päivitystarpeet toimintaympäristö- ja sidosryhmäanalyysin sekä strategiapäivityksen perusteella, osana strategiaprosessia. Tavoitteiden saavuttaminen on johtoryhmän ja henkilöstön palkitsemisen lähtökohta.

Kuva: Fingridin strategiaprosessi, olennaisuusanalyysiprosessi ja tavoitteiden seuranta integroituna kokonaisuutena