Strategia ja johtamisjärjestelmä

Kuva: Fingridin visio ja strategia

Puhdas sähköjärjestelmä tarvitsee vahvan alustan, jonka luojana Fingridillä on merkittävä rooli. Yhtiön vision mukaisesti haluamme olla arvostettu energiavaikuttaja Suomessa ja kansainvälisesti sekä tunnettu vastuullisuudestamme, tehokkuudestamme ja ammattitaidostamme. Toimintaympäristön muutokset huomioiva uudistumiskykyinen toiminta vaatii meiltä rohkeutta tehdä tarvittavia muutoksia myös omassa toiminnassamme.

Kehitämme sähköjärjestelmää ja sähkömarkkinoiden pelisääntöjä yhteistyössä asiakkaidemme kanssa. Pidämme asiakkaamme tietoisina eurooppalaisten, sähköalaa koskevien sääntöjen kehityksestä ja kuulemme asiakkaidemme näkemyksiä valmisteilla olevista eurooppalaisista, alueellisista ja kotimaisista ehdotuksista. Fingridin neuvottelukunnan ja kahden asiakastoimikunnan avulla pysymme perillä asiakkaidemme toiveista.

Fingridin toimintatapa on muotoiltu seuraavasti:

”Asetamme toiminnallemme rohkeat ja kunnianhimoiset tavoitteet. Yrityskulttuurimme on avoin, yhteisöllinen, uudistuva ja tavoitteellinen sekä hyviä hallintotapoja noudattava. Kehitämme toimintaamme pitkäjänteisesti ja tasapainossa asiakkaiden, yhteiskunnan, talouden ja henkilöstön näkökulmien kanssa. Haemme laatua ja tehokkuutta yhdistämällä oman ydinosaamisemme maailman parhaiden toimijoiden kanssa. Vastuullisesti toimimalla ansaitsemme asiakkaiden, yhteiskunnan, omistajien ja työyhteisön luottamuksen.”

Kuva: Fingridin strategian neljä näkökulmaa ja tavoitteet

Strategian toimeenpano

Yhtiön strategia toimeenpannaan neljän näkökulman kautta; Henkilöstö ja osaaminen, Asiakkaat ja yhteiskunta, Talous ja Sisäiset prosessit. Fingridin valitseman strategian toimeenpanomallin mukaisesti näkökulmat ovat keskenään tasavertaiset ja kaikkia neljää näkökulmaa toteutetaan ja kehitetään tasapainossa keskenään yllä kuvatun strategiatalon mukaisesti. Strategiatalossa edetään talon perustasta kohti huippua: kun henkilöstö voi hyvin ja osaaminen on kohdallaan voivat sisäiset prosessit toimia optimaalisesti tuottaen tehokkaasti palveluita ja taloudellista hyötyä omistajille, asiakkaille ja koko yhteiskunnalle. Näkökulmat ovat keskeisessä roolissa yhtiön käytännön johtamisessa.

Fingrid on asiantuntijaorganisaatio, jossa henkilöstön ja osaamisen näkökulman tavoitteena on ylläpitää ja kehittää avointa, yhteisöllistä, uudistuvaa ja tuloksellista työyhteisöä.

Sisäisten prosessien näkökulma koostuu siirtokapasiteetin varmistamisesta, käyttövarmuuden hallinnasta ja sähkömarkkinoiden edistämisestä. Näkökulman keskeiset tavoitteet ovat seuraavat:

  • Siirtokapasiteetin varmistaminen: Teemme investoinnit ja kunnossapidon turvallisesti ja tehokkaasti oikeaan aikaan;
  • Käyttövarmuuden hallinta: Käytämme kantaverkkoa ennakoiden ja luotettavasti;
  • Sähkömarkkinoiden edistäminen: Ylläpidämme ja kehitämme aktiivisesti sähkömarkkinoita.

Talouden näkökulman tavoitteena on toimia kustannustehokkaasti ja tuottaa arvoa omistajille.

Fingridin strategiatalon huipun muodostaa Asiakkaat ja yhteiskunta -näkökulma, jonka tavoitteena on turvata yhteiskunnalle varma sähkö ja toimivat sähkömarkkinat. Tarjoamme asiakastarpeisiin vastaavat palvelut ja edullisen hinnoittelun.

Jokaisen strategian näkökulman tavoitteiden valmistelua ja toimintaa ohjaa johtoryhmän nimeämä ohjausryhmä, joka varmistaa asioiden kattavan valmistelun ja tehokkaan toimeenpanon parhaalla asiantuntemuksella. Työtä tehdään ennen kaikkea palveluperiaatteella, yhtiön asiakkaiden edun mukaisesti.

Yhtiön strategiatyössä tehtyjä keskisiä valintoja lähestytään jokaisen näkökulman kautta ja tarkastellaan, millaisia toimenpiteitä strategia näiltä kultakin vaatii. Olemme tehneet seuraavat strategiset valinnat:

Perustehtävään keskittyminen
Hoidamme perustehtävämme erinomaisesti muuttuvassa toimintaympäristössä. Emme pyri laajentumaan uusiin liiketoimintoihin emmekä olemaan mukana kilpailluissa liiketoiminnoissa.

Asiakaslähtöisyys
Kehitämme liiketoimintaa ja toimintamallejamme aktiivisesti, asiakaslähtöisesti ja koko Suomen eduksi.

Maailmanluokan tehokkuus
Hyödynnämme innovatiivisesti parhaita teknologioita ja digitalisaation mahdollisuuksia. Pidämme tarvittavan ydinosaamisen talossa. Teemme yhteistyötä parhaiden kumppanien kanssa.

Markkinalähtöisyys
Toimimme markkinalähtöisesti kaikilla osa-alueilla, koska toimivat markkinat tuottavat kaikessa tekemisessä parhaimmat ja innovatiivisimmat ratkaisut.

Integraatiomyönteisyys
Edistämme aktiivisesti Euroopan ja Itämeren alueen sähkömarkkinoiden yhdentymistä ottamalla samalla huomioon Suomen edun.

Varmuus ja vastuullisuus
Sähköjärjestelmän murroksessa ylläpidämme nykyisen, hyvän käyttövarmuuden. Vastuullisuus ja turvallisuus korostuvat kaikessa tekemisessämme.