Strategiset tavoitteet ja mittarit

Yhtiön strategiset tavoitteet ja mittarit on määritelty näkökulmittain: Asiakkaat ja yhteiskunta, Talous, Sisäiset prosessit ja Henkilöstö ja osaaminen.

asetettu tavoite saavutettiin/ylitettiin
asetettu tavoite lähes saavutettu, tulos edelleen hyvä
alle asetetun tavoitteen, keskimääräinen tulos
selvästi alle asetetun tavoitteen, välttävä tulos
tavoitteen saavuttamisessa epäonnistuttiin, heikko tulos
 

Tavoitteemme 2019

Miten onnistuimme?

Mihin tähtäämme lyhyellä- ja pitkällä aikavälillä?

YK:n kestävän kehityksen tavoitteet

ASIAKKAAT JA YHTEISKUNTA

Häiriöiden kansantaloudellinen asiakashaitta

Kantaverkon häiriöiden aiheuttama taloudellinen haitta asiakkaille alle 7,5 miljoonaa euroa

Taloudellinen haitta asiakkaille oli 5,2 miljoonaa euroa.

         

Kantaverkon häiriöiden aiheuttama taloudellinen haitta asiakkaille alle 5,0 miljoonaa euroa

Asiakkaiden luottamus Fingridiin

Asiakaskyselyn luottamusmittari 4,0 (asteikko 1–5)

Tulos oli 4,0.

         

Suosittelumittarin cNPS-luku 45 (asteikko -100...100)

Hintataso

ENTSO-E:n eurooppalainen hintatasovertailu: mitalisija 16:n maan vertailuryhmässä

Fingridin sijoitus oli 3.

         

Jatkuva tavoite

TALOUS

Luottoluokitus

Luottoluokituksen säilyttäminen vähintään tasolla A-

Luottoluokituksen vähimmäistaso ylittyi.

         

Jatkuva tavoite

Osingonmaksukyky

Omistajien tavoitteiden mukainen osinkotuotto

Omistajien tavoitteiden mukainen osinkotuotto saavutettu.

         

Jatkuva tavoite

Kustannustehokkuus

Nykyisen hyvän kustannustehokkuuden säilyttäminen ja tuottavuuden jatkuva parantaminen

Hyvä kustannustehokkuus säilytetty.

       

Jatkuva tavoite

SISÄISET PROSESSIT

Investointien toteutuminen

Kantaverkon investointiohjelman toteuttaminen Suomen ilmasto- ja energiastrategian toteuttamisen mahdollistamiseksi: investointihankkeet aikataulussa ja budjetissa

Investointihankkeet edenneet aikataulun mukaisesti ja pysyneet budjetissa.

         

Jatkuva tavoite

Sähkömarkkinat

Asiakaskyselyn arvosana Fingridin toiminnalle sähkömarkkinoiden edistämisessä onnistumisessa 4,0 (asteikko 1–5)

Tulos oli 4,0.

         

Jatkuva tavoite

Hankintaketju

Ei merkittäviä poikkeamia tilaajavastuu- tai työsuhdeasioissa

Ei merkittäviä poikkeamia tilaajavastuu- tai työsuhdeasioissa.

         

Jatkuva tavoite

   

 

Toimittaja-auditointien kattavuus 95 % tehdastoimittajien arvosta vuonna 2025

Työturvallisuus

Työtapaturmataajuus alle 5 vuoden 2019 loppuun mennessä (mukana fingridiläiset
ja palvelutoimittajat)

Työtapaturmataajuus oli 5,5.

       

Työtapaturmataajuus alle 5 vuoden 2020 loppuun mennessä. Pitkän aikavälin tavoite on nolla tapaturmaa.

Maankäyttö- ja ympäristö

Ei merkittäviä ympäristöpoikkeamia

Toimintavuoden aikana ilmeni yksi merkittäväksi lukeutuva ympäristöpoikkeama edellisvuodelta.

       

Jatkuva tavoite

 

Maanomistajakyselyjen yleisarvosana hyvä (asteikko 1–5)

Yleisarvosanat vaihtelivat välillä 3,6-4,3.

       

Tavoite 4,0 vuoteen 2025 mennessä

Kunnossapidon ja omaisuuden hallinnan tehokkuus

Mitalisija kansainvälisessä vertailussa (ITOMS, ITAMS)

Saavutettiin mitalisija.

         

Jatkuva tavoite

Sähköjärjestelmän käyttövarmuus

Häiriökeskeytysaika liittymispistettä kohti alle 3 minuuttia

Häiriökeskeytysaika oli 4,27 min.

     

Jatkuva tavoite

 

Järjestelmäreservien riittävyys vähintään 99,5 %

Riittävyys oli 99,81 %.

         

Jatkuva tavoite

HENKILÖSTÖ JA OSAAMINEN

Työilmapiiri

Henkilöstötutkimuksen kärkitulos

Innovatiivisuus ja työyhteisökulttuuri 88 %
(0-100 GPTW)

         

Jatkuva tavoite

   

Kokonaisuudessaan tämä on todella hyvä työpaikka 96 %
(0-100 GPTW)

         
 

Johtaminen

Suomen parhaat työpaikat -tutkimuksen yleinen yhtiösarja: 10 parhaan joukossa (joka toinen vuosi tehtävä tutkimus)

Saavutettiin sija 7.

         

Jatkuva tavoite

 

     

Suosittelumittarin eNPS-luku 60
(asteikko -100...100)

Vastuulliset toimintatavat

Henkilöstökyselyn arvosana  toimintatapojen vastuullisuudesta hyvä

Arvosana oli 90 %.
(0-100 GPTW)

         

Jatkuva tavoite