Toimitusjohtajan katsaus

Fingrid historiansa suurimman haasteen edessä

Suomi haluaa olla ilmastonmuutoksen torjunnan eturintamassa ja pyrkii hiilineutraaliksi vuoteen 2035 mennessä. Tämän tavoitteen eteen työskennellään myös Fingridillä. Suurimmat haasteet kohdistuvat energiasektoriin, joka on suurin kasvihuonekaasupäästöjen tuottaja Suomessa. Hallitusohjelmassa todetaan, että ”sähkön ja lämmön tuotannon tulee olla Suomessa lähes päästötöntä 2030-luvun loppuun mennessä huolto- ja toimitusvarmuusnäkökulmat huomioiden”. Tehokkain keino energiasektorin päästöjen vähentämiseen on sähköjärjestelmän ”puhdistaminen” ja tuotetun puhtaan sähkön käyttäminen päästöjen vähentämiseen teollisuudessa, kaukolämmityksessä ja liikenteessä.

Yhteiskunnan sähköistyminen tarkoittaa jatkossa sähkönkulutuksen merkittävää kasvua. Uutta sähkön tuotantoa tarvitaan lisää korvaamaan poistuvaa tuotantokapasiteettia ja pidemmällä aikavälillä kattamaan lisääntyvää kysyntää. Olkiluoto 3 -ydinvoimala lisää valmistuessaan merkittävästi puhdasta sähkön tuotantoa. Tämän ohella tuulivoimasta on tulossa ydinvoiman rinnalle Suomen sähköntuotannon tukijalka. Vesivoiman rooli säätövoimana on yhä merkittävämpi. Energiajärjestelmän puhdistaminen on tehtävä kohtuullisin kustannuksin, sosiaalisen oikeudenmukaisuuden periaatteiden mukaisesti ja vaarantamatta sähköä käyttävän teollisuuden kilpailukykyä.

Fingrid muutoksen mahdollistajana

Suomen kansallisomaisuuksiin kuuluva sähkönsiirron kantaverkko sai alkunsa 90 vuotta sitten. Tulevaisuuden kantaverkko toimii alustana puhtaalle, päästöttömälle sähköjärjestelmälle. Entistä suuremmat määrät sähköä on siirrettävä tuotannosta kuluttajille ja teollisuudelle varmistaen samalla, että tuotanto on koko ajan täsmälleen yhtä suuri kuin sähkön kulutus. Fingrid kehittää kantaverkkoa pitkäjänteisesti siten, että lisääntyvä puhdas sähköntuotanto voidaan liittää kantaverkkoon ja edelleen kuluttajien sekä teollisuuden käyttöön. Erityisesti tuulivoiman liittäminen kantaverkkoon ja sähkömarkkinoille pitää meidät kiireisinä tulevina vuosina. Tuulivoiman rakentamisen tahti on niin kova, että kaikista ponnisteluistamme huolimatta on mahdollista, että emme pysty liittämään kaikkia hankkeita kantaverkkoon tuulivoiman rakentajien toivomalla tavalla. 

Sähköntuotannon kyky joustaa kulutuksen mukaan heikkenee, jolloin joustoa on haettava kulutuksesta ja hyvin toimivasta sähkökaupasta eurooppalaisilta sähkömarkkinoilta. Fingrid uudistaa sähkömarkkinoita, jotta tuotanto ja kulutus löytävät jatkossakin tasapainon mahdollisimman tehokkaasti. Viimehetken tasapainotus perustuu manuaalisen säädön sijaan yhä enemmän automaattiseen säätöön. Sähköistyvä yhteiskunta on entistä riippuvaisempi varmasta sähkön saannista. Me valvomme sähköjärjestelmää joka hetki ja hoidamme häiriötilanteet tehokkaasti, jotta yhteiskunta voi luottaa varmaan sähköön myös jatkossa.  

Muutoksen vauhti kasvaa, mutta samalla meidän on pidettävä huolta siitä, ettei laadusta ja työturvallisuudesta tingitä piiruakaan. Meille vastuullisuus ei ole markkinointiviestintää. Vastuullisuus tarkoittaa oikeita, konkreettisia tekoja huolehtiessamme ihmisistä, toimintamme ympäristövaikutuksista ja hyvästä hallintotavasta. Tunnistamme keskeisen roolimme suomalaisessa yhteiskunnassa nyt ja tulevaisuudessa: yhteiskunnan etu on sisäänrakennettu kaikkeen toimintaamme. Tärkeä yhteiskunnallinen tehtävä ja roolimme ilmastonmuutoksen torjunnassa motivoivat fingridiläisiä, jotka työskentelevät yhdessä Suomen parhaista työpaikoista – myös tulevalla vuosikymmenellä.

Jukka Ruusunen

toimitusjohtaja