Vastuullisuus

Meille vastuullisuus tarkoittaa oikeita, konkreettisia tekoja huolehtiessamme ihmisistä, toimintamme ympäristövaikutuksista ja hyvästä hallintotavasta. Edistämme liiketoiminnallamme erityisesti seuraavia YK:n kestävän kehityksen globaaleja SDG-tavoitteita.

  • Edullinen ja puhdas energia
  • Kestävä infrastruktuuri
  • Ilmastotekoja
Lue lisää

Vastuullisuus

Meille vastuullisuus tarkoittaa oikeita, konkreettisia tekoja huolehtiessamme ihmisistä, toimintamme ympäristövaikutuksista ja hyvästä hallintotavasta. Edistämme liiketoiminnallamme erityisesti seuraavia YK:n kestävän kehityksen globaaleja SDG-tavoitteita.

Lue lisää

Vastuullisuus

Description of image

"Suomalaisessa energia- ja ilmastopolitiikassa olemme yksi keskeisimpiä toimijoita, sillä Fingridin vastuulla olevan sähkönsiirron kantaverkon on oltava riittävä, jotta Suomen on mahdollista saavuttaa ilmastotavoitteet. Meidän on onnistuttava liittämään puhdas sähkö kantaverkkoon ja saatava se myös siirtymään varmasti sähkön tuottajilta kuluttajille."

 

Marina Louhija,
Lakiasiainjohtaja

Vastuullisuus

Työmaiden materiaalit kierrätetään mahdollisimman tehokkaasti rakennettaessa uutta kantaverkkoa ja sähköasemia, tai purettaessa vanhoja rakenteita. Vuonna 2019 kokonaisjätemäärä oli noin 13 920 tonnia, josta hyötykäyttöön päätyi 98 prosenttia ja kierrätykseen 89 prosenttia.

98 %

Jätteiden hyötykäyttöaste


680 kpl

Fingridin antamaa maankäyttöä koskevaa lausuntoa vuonna 2019


90 %

Henkilöstökyselyssä saatu arvosana toimintatapojen vastuullisuudesta


6 12,9 %

Uusi kokonaistavoitteemme energiansäästölle vuoteen 2025 mennessä